Administrowanie flotą samochodową

APC Instytut gwarantuje kompleksową obsługę floty samochodowej użytkowanej przez Klienta. W szczególności w zakres usługi wchodzą:

 • przygotowanie i wdrożenie polityki samochodowej dla danej firmy w postaci regulaminów;
 • szkolenie pracowników Klienta z ustalonej wcześniej polityki administrowania samochodami;
 • wybór najlepszej oferty spośród dostawców kart paliowych w zależności od struktury floty;
 • administrowanie kartami oraz kontrola wydatków paliwowych (nadużycia, nieuzgodnione tankowania);
 • wydawanie i odbiór samochodów, dopilnowanie wszelkich formalności;
 • przygotowanie i przechowywanie wszelkiej koniecznej dokumentacji;
 • nadzór oraz egzekwowanie ustaleń określonych w polityce administrowania samochodami;
 • raportowanie zdarzeń (szkody, wypadki);
 • negocjowanie warunków oraz podpisanie wszelkich niezbędnych umów serwisowych w zakresie napraw, przeglądów, serwisu ogumienia, a także kontrola kosztów pod względem ich zasadności, użytych materiałów i części;
 • organizacja szkoleń z bezpiecznej jazdy oraz wprowadzanie innych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo użytkowników floty;
 • informowanie oraz przypominanie o terminowych działaniach, np. wymiana opon, badania techniczne, przeglądy;
 • wykonywanie ewidencji przebiegu kilometrów (kilometrówki);
 • likwidacja szkód komunikacyjnych w zakresie obsługi w towarzystwie ubezpieczeń;
 • zapewnienie ciągłości użytkowania aut (pakiety assistance, samochody zastępcze);
 • prowadzenie ewidencji pojazdów i ich użytkowników;
 • sporządzanie raportów oraz analiza kosztów floty obejmujących m.in. miesięczne przebiegi, szkody komunikacyjne, koszty serwisów;
 • telefoniczna pomoc dla użytkowników w zakresie postępowania w związku ze zdarzeniami dotyczącymi korzystania z pojazdów służbowych;
 • inne sprawy, które mogą wyniknąć w trakcie współpracy.

Ponadto przy rozszerzonej współpracy APC może wykonać również następujące usługi:

 • zakup aut na zlecenie Klienta (negocjacje cenowe);
 • pozyskanie środków finansowania floty (leasing operacyjny);
 • analiza i wybór najkorzystniejszej oferty wynajmu długoterminowego (wyeliminowanie niekorzystnych zapisów oraz dostosowanie umowy do potrzeb Klienta);
 • ubezpieczenie pojazdów (wybór najkorzystniejszej polisy);
 • pomoc w zbyciu pojazdów wycofanych z floty Klienta;
 • kontrola zasadności kosztów wynajmu aut.

Do Państwa dyspozycji jest również pracownik APC Instytut (wieloletni członek Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych) posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie związane z kierowaniem flotą ponad 350 samochodów, który w zależności od potrzeb udzieli porady lub pomocy.

KORZYŚCI


Oszczędność czasu

Nawet w przypadku korzystania z samochodów wynajętych nie można pominąć wielu czynności, których wykonanie wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Należy osobiście odbierać, zdawać oraz wymieniać samochody, sporządzać i sprawdzać protokoły przekazania samochodów, prowadzić (choćby dla działu księgowości) aktualną listę użytkowników wraz z numerami rejestracyjnymi.


Stały dostęp do informacji

Flotą samochodową zajmuje się jedna, konkretna osoba, która jest w stanie w każdej chwili udzielić wszelkich niezbędnych informacji o konkretnym samochodzie lub użytkowniku.


Kontrola kosztów eksploatacji

Pracownik APC ma pod stałą kontrolą wszelkie wydatki eksploatacyjne związane z danym autem, dzięki temu może natychmiast sprawdzić ich zasadność (zbyt duża ilość tankowań czy zbyt duży przebieg miesięczny).

 


Designed by Freepik