Outsourcing usług biurowych i administracyjnych

Outsourcing usług biurowych to powszechna metoda optymalizacji kosztów zatrudnienia  w firmie. Daje on możliwość czasowego zlecenia dowolnej ilości pracy wymagającej różnych kwalifikacji, które wspomogą pracowników firmy w wykonywaniu ich zadań. Rozwiązanie to pomaga optymalizować koszty, gwarantując jednocześnie szybki dostęp do usług świadczonych przez kompetentnych i sprawdzonych pracowników.

Najczęściej świadczymy usługi w następujących obszarach:

 1. obsługa administracyjno-biurowa, (wykonywanie prac asystenckich, recepcyjnych);
 2. usługi związane z obsługą działów medycznych (medical coordinator, specjalista ds. pharmacovigilance, specjalista ds. badań klinicznych, monitor badań klinicznych, specjalista ds. rejestracji leków);
 3. usługi związane z administracją i obsługą magazynów;
 4. usługi wsparcia dla działów sprzedaży (managerowie produktów, koordynatorzy sprzedaży, telemarketing).

Korzyści wynikające z naszych usług:

 • lepsza kontrola kosztów, co w efekcie może prowadzić do rozpoznania obszarów, gdzie możliwe jest ich obniżenie;
 • uzyskanie nowych zasobów lub uwolnienie własnych w celu realizacji pierwszoplanowych celów przedsiębiorstwa;
 • wprowadzenie dodatkowego czynnika motywacyjnego dla pracowników;
 • szybki dostęp do struktur zatrudnienia, na budowę których firma musiałaby przeznaczyć dużo czasu i środków;
 • łatwy dostęp do profesjonalnie przygotowanych i zmotywowanych pracowników;
 • nasze grupy pracowników wyróżniają się niskim współczynnikiem rotacji;
 • istnieje możliwość przejęcia sprawdzonych pracowników na własne etaty po zakończeniu współpracy.