Rejestracja leków i produktów life science

APC Instytut jest członkiem organizacji EuDRAcon – międzynarodowej sieci zrzeszającej firmy zajmujące się Rejestracją Leków (Regulatory Affairs).

NASZE USŁUGI:

 1. Przeprowadzenie pełnego procesu rejestracyjnego produktu leczniczego / wyrobu medycznego w URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) – rejestracja leków i wyrobów medycznych.
 2. Przeprowadzanie zmian porejestracyjnych oraz zmiany MAH.
 3. Przeprowadzanie re-rejestracji.
 4. Refundacja leków (pomoc w uzyskaniu wg nowej ustawy refundacyjnej, wnioski refundacyjne i cenowe).
 5. Przeprowadzenie procedury importu równoległego (URPL) i dystrybucji równoległej (EMA).
 6. Tłumaczenie i dostosowanie: ulotek, ChPL, mock-up’ów do wymogów URPL – m.in. pismo Braille’a.
 7. Tworzenie w/w od nowa.
 8. Tworzenie dokumentacji w formie elektronicznej (eCTD, NeeS) oraz zarządzanie cyklem życia (submission management).
 9. Badanie czytelności ulotki (User Testing / Readability Testing) – opracowanie i testowanie ulotki informacyjnej dla pacjenta; opracowanie raportu wg wytycznych UE.
 10. Monitorowanie niepożądanych działań leków (Pharmacovigilance).
 11. Zgłoszenie do obrotu suplementów diety i kosmetyków w odpowiednich organach państwowych.
 12. Rejestracja Badań Klinicznych w CEBK (Centralna Ewidencja Badań Klinicznych).
 13. Konsultacje w dziedzinie Regulatory Affairs.
 14. Raporty eksperta.
 15. Audyt dokumentacji.
 16. Notyfikacja i consulting dotyczący suplementów diety i wyrobów medycznych.
 17. Szkolenia Regulatory Affairs.
APC Instytut jest polskim konsultantem duńskiej firmy IQVIA – prowadzącej międzynarodową bazę aktów prawnych z zakresu produktów leczniczych, biologicznych i wyrobów medycznych.

Od 2006 roku APC Instytut jest partnerem firmy LORENZ w Polsce. W grudniu 2009 URPL zakupił oprogramowanie „docuBridge” firmy Lorenz, które służy do przeglądu i oceny elektronicznej dokumentacji i dzięki temu od 1 stycznia 2010 Urząd rozpoczął przyjmowanie wniosków w formie eCTD.

APC Instytut jest także członkiem międzynarodowej sieci Heap Research oferującej usługi z zakresu farmakoekonomiki i strategicznego planowania przy wprowadzaniu produktów leczniczych na rynki światowe.

APC Instytut jest wieloletnim członkiem Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” oraz członkiem wspierającym Krajowej Rady Suplementów i Odżywek KRSIO.

ZAPRASZAMY

e-mail: apc@apcinstytut.pl