Szkolenia

Pracownicy firm farmaceutycznych:

 • Szkolenia z zakresu Pharmacovigilance: szkolenia w aktywnym zbieraniu i przekazywaniu osobie odpowiedzialnej za PV informacji o działaniach niepożądanych przez przedstawicieli medycznych oraz szkolenia personelu biura firmy w przekazywaniu zgłoszeń działań niepożądanych do osoby odpowiedzialnej za PV.

Reprezentanci Medyczni:

 • Techniki Profesjonalnej Sprzedaży (TPS);
 • Techniki Skutecznej Prezentacji.

Szkolenia z umiejętności miękkich:

 • Efektywna komunikacja w zespole;
 • Coachingowy styl zarządzania;
 • Zarządzanie zmianą dla liderów;
 • Kultura informacji zwrotnej;
 • Skuteczne przywództwo;
 • First Time Manager;
 • Zarządzanie przez Motywację 3.0;
 • Warsztaty pozycjonowania „WHY”;
 • Zarządzanie sobą w czasie;
 • Wystąpienia publiczne;
 • Praca na mocnych stronach.