Usługa payroll

W ramach współpracy dostarczamy naszym Klientom sprawdzone rozwiązania z zakresu obsługi kadrowo-płacowej. Dzięki temu rozwiązaniu Klient może zoptymalizować i ograniczyć koszty związane z zatrudnieniem pracowników. W ramach obsługi płacowej oferujemy pełen zakres czynności.

Kadry:

 1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych (sporządzanie i ewidencja umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, wypowiedzeń umów, warunków pracy i płacy, informacji o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia oraz innych dokumentów personalnych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy).
 2. Rejestrowanie, wyrejestrowywanie nowych pracowników w ZUS.
 3. Prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności.
 4. Kontrolowanie kończących się umów o pracę, długotrwałych zwolnień lekarskich, powrotów z urlopów macierzyńskich czy wychowawczych.
 5. Kontrola terminów i kierowanie pracowników na wstępne, kontrolne i okresowe badania lekarskie.
 6. Sporządzanie deklaracji do PFRON, GUS.
 7. Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów z tym związanych.
 8. Przechowywanie dokumentacji kadrowej w miejscach i formach bezpiecznych, strzeżonych i zapewniających pełną poufność oraz zgodność z wymogami prawa.

Płace:

 1. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa.
 2. Realizacja przelewów dla pracowników klienta.
 3. Dokonywanie przelewów zobowiązań do PFRON, US i ZUS.
 4. Rozliczanie nieobecności z powodu choroby i macierzyństwa.
 5. Sporządzanie pasków płacowych.
 6. Przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych dla US i ZUS.
 7. Obsługa dokumentów ubezpieczeniowych i wymiana informacji z ZUS poprzez program Płatnik.
 8. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach.
 9. Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-11 oraz przesyłanie do urzędów i podatników.
 10. Współpraca z inspektorami, kontrolerami, audytorami i analitykami finansowymi.
 11. Reprezentacja przed urzędami, organami i instytucjami.

Umowy cywilnoprawne:

 1. Sporządzanie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło).
 2. Weryfikacja Zleceniobiorcy pod kątem podlegania ubezpieczeniu oraz poprawności naliczeń składek ZUS.
 3. Rejestracja i wyrejestrowanie Zleceniobiorcy w ZUS.
 4. Wypłata (przelew) na podstawie wystawionych rachunków.
 5. Rozliczenie miesięczne i roczne Zleceniobiorcy z US i ZUS.
 6. Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach dla Zleceniobiorcy.