Ko-promocja

Grupa przedstawicieli APC Instytut działająca w środowisku medycznym i farmaceutycznym odpowiada za promocję produktów, przekazywanie informacji merytorycznych, prezentacje oraz prowadzenie akcji marketingowych. Przedstawiciele wykonują zadania zlecone przez kilka niekonkurujących ze sobą, współpracujących z APC Instytut podmiotów.

Korzyści:

  1. Dotarcie do szerszej grupy odbiorców
  2. Mniejsze wydatki na promocję / współdzielenie kosztów
  3. Promowanie kilku niekonkurencyjnych produktów
  4. Cotygodniowy raport z ilości wizyt odbytych przez Przedstawicieli APC
  5. Zrekrutowany, przeszkolony i gotowy do pracy zespół
  6. Elastyczne podejście do potrzeb Klienta
  7. Możliwość sezonowej promocji produktów

 
Serdecznie zachęcamy zatem do skorzystania z tej usługi. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i w razie zainteresowania wycenimy usługę pod indywidualne potrzeby.

ZAPRASZAM

Katarzyna Cieplińska-Goldman
Kierownik ds. Kluczowych Klientów
e-mail: kc@apcinstytut.pl