APC jako Agencja Pracy Tymczasowej

Od lipca 2019 roku przywróciliśmy możliwość zatrudniania za naszym pośrednictwem pracowników tymczasowych. Taka forma zatrudnienia gwarantuje naszym Klientom elastyczność w reagowaniu na zmiany kadrowe (spowodowane na przykład zaplanowanymi urlopami, nadmiernymi absencjami czy rotacją personelu) oraz nagły wzrost ilości zadań.

Korzyści dla Pracodawcy Użytkownika (Klienta) płynące z zastosowania takiego rozwiązania to:

  1. Możliwość skorzystania z pracy wynajętego pracownika w okresach zwiększonego zapotrzebowania na pracowników lub na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika.
  2. Krótszy okres wypowiedzenia pracownika (3 dni lub 1 tydzień, zależnie od przepracowanego okresu).
  3. Możliwość zatrudnienia pracownika na czas wykonania określonej pracy.
  4. Bezpieczeństwo współpracy z oddelegowanym zewnętrznym pracownikiem w ramach własnej struktury zgodnie z kodeksem pracy (outsourcing pracowniczy).
  5. Oszczędność czasu i środków – zajmujemy się całym procesem rekrutacji, klient jedynie określa wymagania oraz skupia się na akceptacji finalnej pracowników.
  6. Możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa a tym samym uwolnienie się od załatwiania wszelkich formalności związanych z płaceniem wynagrodzenia oraz wszelkich innych, wymaganych prawem, składek.

 
Serdecznie zachęcamy zatem do skorzystania z tej usługi. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i w razie zainteresowania wycenimy usługę pod indywidualne potrzeby.

ZAPRASZAM